Hva skjer med mine dokumenter når jeg dør?

Når en innbygger dør blir alle tilgangene til postkassen slettet. Dette gjelder både for brukerens egen tilgang og for en person med leseadgang. De offentlige etater kan ikke sende Digital Post til brukeren.

Hvis du som pårørende ønsker adgang til en Digital Postkasse, kan det etableres ved at du fremsender et utfylt eksemplar av blanketten nedenfor, samt en kopi av gyldig dokumentasjon (dette står tydelig i blanketten). Ved endring av bo får eksempelvis en enke adgang ved å sende kopi av gyldig dokumentasjon til e-Boks, som så oppretter leseadgang.

Etter at e-Boks har mottatt det utfylte blankett samt gyldig dokumentasjon, etableres adgangen via den pårørendes egen Digitale Postkasse, og vedkommende får mulighet til å lese, underskrive og slette post som ligger i avdødes arkiv.

Hvis en bruker er avgått ved døden etter denne dato, vil postkassen oppbevares i 15 måneder. Hvis en pårørende sletter noen dokumenter vil disse forbli slettet.

Dokumenter fra private avsendere, eksempelvis banker og forsikringsselskaper, forbeholder e-Boks seg rett til å slette etter 15 måneder fra dødstidspunktet.