Retningslinjer for personvern

Vår organisasjon og våre databehandlere

e-Boks AS
Haavard Martinsensvei
540045 Oslo
Norge

Org.nr. 996 460 320

Tlf. +47 228 98 500
Support: +47 228 98 504

e-Boks AS (heretter e-Boks) er et datterselskap til e-Boks A/S, som er et selvstendig aksjeselskap stiftet i 2001 og eies 50/50 av Nets Holding A/S (organisasjonsnr. 27225993) og Post Danmark (organisasjonsnr. 26663903).

e-Boks’ IT-systemer og hjemmesider driftes på lokasjoner i Danmark med følgende underleverandører:

  • KMD A/S (organisasjonsnr. 26911745)

I tillegg bruker e-Boks løsningen SiteCatalyst til behandling av statistikk. SiteCatalyst er en del av Adobe Systems Danmark ApS (org.nr. 20896884).

e-Boks er registrert hos det danske datatilsynet som EDB-servicevirksomhet og er medlem av FDIH – Foreningen for Distance- og Internethandel.

Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene gjelder for e-Boks' tjenester på nettet og informasjon som gis via e-boks.no.

Behandling av dine personopplysninger

Formålet med retningslinjene for personvern er å fortelle hvordan vi samler inn, beskytter og bruker dine personopplysninger. Beskyttelse av personopplysningene dine er avgjørende for måten e-Boks samler inn og behandler dine opplysninger på. e-Boks legger følgende prinsipper til grunn ved innsamling og behandling av dine personopplysninger:

  • Du bestemmer selv over de dataene vi samler inn om deg.
  • Uansett hvor disse opplysningene samles inn fra, eller hvor de oppbevares, behandler e-Boks dine personopplysninger i henhold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger med tilhørende sikkerhetsmeldinger.
  • e-Boks sikrer at dine personopplysninger ikke blir utsatt for uriktige endringer, blir kjent av uvedkommende eller misbrukes på annen måte.
  • e-Boks samler bare inn personopplysninger om deg som er nødvendige for å stille e-Boks' tjenester til disposisjon for deg.
  • e-Boks bruker ikke innsamlede opplysninger til andre formål enn de som det opplyses om ved innsamlingen eller på e-Boks' tilhørende hjemmesider.
  • e-Boks videreformidler ikke dine personopplysninger til andre dataansvarlige enn de som er beskrevet i "Vilkår for anvendelse av e-Boks", med mindre det foreligger hjemmel i lov, forskrift eller pålegg fra en offentlig myndighet.
  • Ved å avregistrere deg hos e-Boks kan du gjøre personopplysningene dine utilgjengelige for fremtidig bruk. Historiske opplysninger som oppbevares av hensyn til e-Boks' tekniske og sikkerhetsmessige revisjonssporing, kan ikke påregnes å bli slettet.
  • Du kan når som helst endre de registrerte personopplysningene i e-Boks.

Anonym bruk av hjemmesider

Du kan når som helst søke etter informasjon på e-Boks' hjemmesider uten å oppgi personopplysninger. e-Boks samler ikke automatisk inn personopplysninger og knytter heller ikke anonymiserte tekniske opplysninger til spesifikke brukere.

Sikkerhet

For å sikre dine personlige opplysninger mot uautorisert tilgang eller endring, tap, forvanskning og annen misbruk, iverksetter e-Boks en rekke tekniske og organisasjonsmessige tiltak.

Våre medarbeidere og databehandlere er underlagt taushetsplikt når det gjelder opplysningene som behandles i e-Boks' systemer.

Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, skjer det alltid via en sikker, kryptert forbindelse.

Markedsføring

e-Boks selger eller videreformidler aldri dine personopplysninger med sikte på markedsføring fra andre. e-Boks bruker utelukkende opplysninger om din e-postadresse og mobiltelefonnummer til å yte deg service i forhold til e-Boks' egne tjenester.

Rettigheter

Alt materiale på dette nettstedet, deriblant navn, logoer, varemerker, grafikk, tekster, ikoner og bilder, tilhører e-Boks og samarbeidspartnere og er beskyttet i henhold til varemerkeloven, lov om opphavsrett og annen lovgivning.

Brukere av nettstedet kan fritt skrive ut materiale til eget privat, ikke-kommersielt bruk. Det er også tillatt å koble til artikler på nettstedet, så lenge dette skjer på en lojal måte og i overensstemmelse med gjeldende dansk rett.

Ansvar

Bruken av nettstedet skjer utelukkende på brukerens eget ansvar. Informasjon på nettstedet gis uten ansvar eller noen uttrykkelig eller stilltiende garanti om informasjonens kvalitet, nøyaktighet eller fullstendighet.

Lenker til andre tjenesteleverandører

På e-Boks' hjemmesider kan det forekomme lenker til hjemmesiden til andre tjenesteleverandører. e-Boks er ikke ansvarlig for innholdet på andre tjenesteleverandørers hjemmesider, og disse personvernsretningslinjene gjelder ikke for disse tjenesteleverandørenes hjemmesider.