Hvordan blir jeg tilmeldt digital post fra det offentlige?

  1. Det er frivillig for innbygger å ha en digital postkasse. Ønsker man å være tilmeldt e-Boks og motta post fra det offentlige digitalt, skal du gå inn på www.norge.no og velge en digital postkasse leverandør.