Anbefalte innstillinger for Internett Explorer

  • Velg menypunktet Funksjoner og Internettinnstillinger
  • Trykk på kappen innstillinger under Midlertidige Internettfiler
  • Marker Automatisk og trykk på knappen
  • Velg fanebladet Sikkerhet, marker ikonet med teksten Internet og trykk på knappen Standardnivåer
  • Velg fanebladet Beskyttelse av personlige opplysninger, og hvis det er mulig, trykk på knappen Standard, så sikkerhertsnivået står til Medium
  • Velg fanebladet Avansert og trykk på knappen Gjenskap standarder
  • Trykk på knappen OK og lukk deretter alle Internett Explorer vinduer