Hvordan får unge under 15 år og personer under vergemål tilgang til e-Boks?

  1. Unge under 15 år og personer under vergemål kan få tilgang til e-Boks ved at det etableres tilgang fra foreldre/verges e-Boks. For å opprette tilgang må det fylles ut et skjema som sendes inn til e-Boks sammen med gyldig dokumentasjon.