Hvordan avregistrerer jeg e-Boks

Hvis du vil avregistrere e-Boks, må du logge på e-Boks på datamaskinen og velge menyelementet Indstillinger. Her finner du et alternativ der du kan avregistrere deg i e-Boks.

Legg merke til at noen finansinstitusjoner krever at du bruker e-Boks som en del av deres kundeavtale. Ta i så fall kontakt med den aktuelle banken.