Hvordan er sikkerheten i mobil adgang til e-Boks?

For å benytte e-Boks fra mobile enheter må du først aktivere mobiladgang ved å logge på e-Boks fra en datamaskin, og aktivere mobiladgang under Meny, Innstillinger, Mobiladgang.

Adgang til e-Boks fra mobile enheter skjer ved hjelp av ditt fødsels – og fødselsnummer, og en adgangskode du selv bestemmer. Første gang du skal logge på e-Boks fra en mobil enhet, må du også taste inn en aktiveringskode som du får når du aktiverer adgangen til e-Boks fra mobile enheter.

Aktiveringskoden benyttes til å knytte den mobile adgangen til bestemte mobiltelefoner eller andre mobile enheter. Aktiveringskoden er med til å heve sikkerhetsnivået over sedvanlige pinkodeløsninger, som kun krever et brukernavn og et passord.

Pinkoden og aktiveringskoden skal behandles som fortrolige opplysninger, og du må ikke oppbevare pinkoden eller ditt fødsels – og fødselsnummer på den mobile enhet. Hvis du får mistanke om at andre har fått kjennskap til pinkoden eller aktiveringskoden, eller hvis du mister din mobile enhet, må du sørge for å endre kodene i e-Boks under innstillinger. Når dette er gjort vil de gamle kodene ikke lenger kunne brukes.