Hvordan blir man avmeldt fra e-Boks ved dødsfall

Hvis man ønsker avmelding fra e-Boks i forbindelse med dødsfall, skal følgende skjema og en kopi av attest fra skifteretten sendes til e-Boks.

Hvis det er snakk om ektefeller, skal det sendes inn en forespørsel om opprettelse av tilgang til avdødes e-Boks (fødselsnummer) fra ektefellens e-Boks (fødselsnummer) inkl. en kopi av skifterettsattest om uskiftet bo.

Såfremt ektefellen har satt en annen til å bestyre selve skiftet (for eksempel datter/sønn), skal det legges ved en skiftefullmakt. Hvis skiftefullmakten omfatter flere, skal disse "flere" samlet anmode om hvilken e-Boks som det skal opprettes tilgang til, ettersom e-Boks bare har mulighet til å opprette én enkelt tilgang.

Såfremt det foretas privat skifte ved dødsfall, som oftest gjenlevende barn, må det sendes inn kopi av skifterettsattest for privat skifte inkl. en forespørsel om opprettelse av tilgang til avdødes e-Boks (fødselsnummer) fra arvingens e-Boks (fødselsnummer).

I tilfelle det forekommer flere arvinger, må det sendes inn en skiftefullmakt. Hvis skiftefullmakten omfatter flere, skal disse "flere" samlet anmode om hvilken e-Boks som det skal opprettes tilgang til, ettersom e-Boks bare har mulighet til å opprette én enkelt tilgang.