Sikkerheten i e-Boks

I e-Boks er din post beskyttet med en rekke forskjellige komponenter og prosedyrer. Dette er med på å gjøre løsningen siker for deg som bruker.

Alle adgangsmekanismer benytter fødsels – og fødselsnummer eller organisasjonsnummer som identifikasjon. Det samme gjør alle avsendere som sender post til deg.

e-Boks bruker et godkjent sikkerhetssertifikat som er integrert i de fleste browsere.

Data som blir sendt til og fra e-Boks krypteres, så andre ikke kan se dataen. Denne sikre forbindelse oppnås ved bruk av sikkerhetsprotokollen SSL (Secure Socket Laver) som er innebygd i alle moderne browsere.

All post i e-Boks oppbevares hos KMD og det er få ansatte i KMD som er spesielt autoriserte til å vedlikeholde, rette og teste systemet.