Er det mulig å dele post med andre?

Du kan dele din post med andre brukere ved hjelp av funksjonen Gi andre adgang. Dette betyr at du eksempelvis kan gi din ektefelle eller lignende adgang til all din post eller utvalgte mapper.

Hvis du vil gi en annen bruker adgang til deler av eller all din post, må du gjøre følgende:

  • Trykk på Meny og velg Innstillinger
  • Velg menypunktet Adganger
  • Trykk på knappen Gi andre adgang

Her angis opplysninger om den bruker du ønsker å gi adgang til. Du må angi et navn på adgangen, så du selv kan gjenkjenne den, typisk navnet på den du gir adgangen til. Utover det må du velge om adgangen gis til en person, en virksomhet eller en bestemt medarbeider i en virksomhet identifisert med RID-nummer på medarbeidersertifikatet. Du må så velge en sikkerhetskode, du selv bestemmer. Koden skal du gi til den du gir adgangen til, som så skal taste inn denne ved første innlogging for å aktivere adgangen og få adgang til din post. I neste trinn skal du velge om brukeren kun skal ha leseradgang til utvalgte mapper, om brukeren også skal kunne omdøpe, flytte og slette post, eller om brukeren skal ha administrasjonsadgang og kunne behandle din post fra alle mapper.

Når adgangen er opprettet skal den bruker du har gitt adgang logge på og aktivere adgangen. Dette gjøres ved å følge denne prosedyre:

  • Trykk på Meny og velg Innstillinger
  • Velg menypunktet Adganger
  • Trykk på knappen Aksepter for den nye adgangen
  • Angi så den sikkerhetskode som ble inntastet ved opprettelsen, og adgangen vil nå være aktivert. Posten ses ved å velge hvilken brukers post man vil se. Dette velger man øverst til venstre på Mitt Overblikk