Flytte post

Du kan flytte posten din fra en mappe til en annen på to ulike måter.

Enten

 1. Enten ved å velge fanebladet Innboks og arkiv
 2. Velg mappen som inneholder den post du ønsker å flytte
 3. Marker denne
 4. Trykk på knappen Flytt
 5. Velg i listen Plassering hvilken mappe du ønsker posten skal flyttes til
 6. Tryk på OK for å flytte posten

Eller

 1. Eller velg fanen Innboks og arkiv
 2. Velg mappen som inneholder den posten du ønsker å flytte
 3. Marker posten du vil ha flyttet
 4. Hold venstre museknapp nede mens du trekker posten til den plassering du ønsker posten skal ha
 5. Slipp så knappen