Slik gir du andre tilgang til posten din

Du kan gi ein annan brukar tilgang til posten din. Dette kan særleg vere praktisk dersom det til dømes er ein i husstanden som tek hand om rekningsbetaling og liknande. Vedkommande treng då berre logge på éin gong for å sjå sin eigen og til dømes ektefellen sin innboks.

 1. Vel fana Innstillingar
 2. Vel menyalternativet Gi andre tilgang
 3. Trykk på knappen Ny tilgang
 4. Oppgi følgjande under 1. Profilopplysingar og trykk deretter på knappen Neste
  1. Dersom du ikkje har oppgitt eit namn under Innstillingar, skal du gjere dette på første trinn. Namnet blir brukt til å identifisere deg overfor brukaren du gir tilgang til.
 5. Oppgi følgjande under 2. Opprett brukar og trykk deretter på knappen Neste
  1. Oppgi eit namn for tilgangen (eventuelt namnet på den brukaren du gir tilgang til)
  2. Som identifikasjon oppgir du fødselsnummeret til brukaren du ønskjer å gi tilgang til
  3. Gi opp eit passord som ekstra tryggleik, dersom du til dømes skriv inn feil fødselsnummer. Dette passordet skal brukaren du gir tilgang til, skrive inn første gongen han/ho bruker tilgangen (du må sjølv hugse å formidle dette passordet til brukaren)
 6. Oppgi følgjande under 3. Tildel rettar og trykk deretter på knappen Neste
  1. Vel rettane du ønskjer at brukaren skal ha, og eventuelt kva for mapper du vil gi tilgang til

Tilgangen er no oppretta og kan takast i bruk med det same. Brukaren du har gitt tilgang, treng berre logge på og velje å aktivere tilgangen frå framsida. Det gjer han ved hjelp av tilgangskoden du har oppgitt.