Åpne, flytte, slette og gi post nytt navn

Du kan velge å arbeide med posten din på ulike måter. Uansett hvilken metode du bruker, er det alltid den samme posten du ser – den blir bare sortert på ulike måter:

 • Direkte fra Din oversikt: Du kan arbeide med posten direkte fra Din oversikt , som er det første du møter når du logger på. Her kan du se all posten din i kronologisk rekkefølge sammen med viktige meldinger fra e-Boks og hjelp og forslag til hvordan du kan få mest mulig nytte av e-Boks og Offentlig Digital Post
 • Organiser posten i dine egne mapper: Ved å velge Vis posten min i mapper i menyen til venstre kan du velge å arbeide med posten i en struktur som du selv bestemmer ved å opprette dine egne mapper
 • Organiser posten etter avsender: Ved å velge Vis posten min etter avsender kan du sortere posten automatisk etter hvem som er avsender

Åpne og lese post

 • Finn posten du ønsker å vise, anten fra Din oversikt, fra Vis posten min i mapper eller fra Vis posten min etter avsender
 • Klikk på emnet du vil se, for å åpne det

Gi nytt navn til post

 • Finn posten du ønsker å vise, enten fra Din oversikt, fra Vis posten min i mapper eller fra Vis posten min etter avsender
 • Merk av for emnet du vil gi nytt navn til, ved å hake av i boksen til venstre for dokumentet
 • Velg Mer blant postfunksjonene over lista med post og klikk på Gi nytt navn . Gi nytt navn til posten og trykk på OK

Flytte post

Du kan flytte post eller dokument fra en mappe til en annen på to måter: Enten

 • Finn posten du ønsker å flytte fra Din oversikt, Vis posten min i mapper eller Vis posten min etter avsender
 • Merk emnet eller emnene du ønsker å flytte
 • Velg Flytt fra postfunksjonene over lista med post
 • Velg mappa du ønsker å flytte posten til
 • Klikk på OK

Eller

 • Finn posten du ønsker å flytte fra Din oversikt, Vis posten min i mapper eller Vis posten min etter avsender
 • Merk emnet eller emnene du ønsker å flytte
 • Hold nede venstre museknapp mens du trekker emnene til den mappen du ønsker å flytte de til
 • Slipp museknappen for å gjennomføre flyttingen. Hver oppmerksom på at du kan opprette en ny mappe i samarbeid med flyttingen

Slette post

 • Finn posten du ønsker å slette fra Din oversikt, Vis posten min i mapper eller Vis posten min etter avsender
 • Merk emnet eller emnene du ønsker å slette
 • Velg Slett fra postfunksjonene over listen med post. Klikk på OK for å stadfeste slettinga. Når du velger å slette post, blir de valgte emner flyttet til papirkurven, der blir de slettet permanent etter 30 dager. Dersom du angrer på at du har slettet post, må du innen 30 dager flytte posten fra papirkurven til en annen mappe. Når post blir slettet fra papirkurven, er han permanent slettet og kan ikke gjenopprettest