Opprette og vedlikeholde mapper

Egne mapper

Du kan opprette egne mapper og bruke disse til å arkivere din post i den struktur du selv ønsker. Du kan opprette et vilkårlig antall mapper og det kan opprettes hierarkier av mapper. På denne måte kan du opprette nøyaktig den struktur du selv ønsker. Mappene kan brukes sammen med reglene for arkivering av post, så posten sorteres automatisk i den/de mapper du ønsker.

Mappefunksjoner
Under Vis posten i mapper i menyen til venstre finner du mappefunksjonene samlet i menybjelken over mappehierarkiet. Trykk på Opprett mappe eller Mere, du vil så få adgang til følgende mappefunksjoner:

  • Opprett ny mappe/undermappe: Som en del av opprettelsen velger du hvor i hierarkiet du ønsker å plassere mappen
  • Flytt en mappe: Flytt en mappe til et annet sted i mappehierarkiet
  • Slett en mappe: Slett en mappe. Mappen (eller undermappen) må ikke inneholde noen dokumenter
  • Gi en mappe et nytt navn: Her kan du selv navngi mappen til det du selv ønsker
  • Kopier en mappestruktur: Kopier hierarkiet av undermapper uten innhold til en annen mappe

Opprette en mappe

  • Velg Opprett mappe
  • Inntast et navn på mappen i feltet Mappenavn
  • Velg en plassering for den nye mappe i listen med mappenavn
  • Klikk OK