Arkivering av post etter regler

Du kan opprette regler for å sortere posten automatisk i egne mapper. Slik får du posten enkelt sortert i ditt eget arkiv på den måten du selv ønsker det. Du kan opprette regler slik at de gjelder for all post eller bare for bestemte typer post fra bestemte avsendere. Du kan likeledes velge å arkivere all post fra en bestemt myndighet eller bedrift i en spesifikk mappe. Du kan opprette regler for arkivering av post slik at posten blir arkivert automatisk når du får den, eller slik at du selv utfører arkiveringen fra innboksen din ved å velge posten som skal arkiveres, og klikke på Arkiver i postfunksjonene over listen med post. Arkivere automatisk ved hjelp av regler:

 • Velg Meny øverst til høyre, og trykk deretter på Innstillinger
 • Velg menyalternativet Regler på venstre side
 • Velg hva for type regel du vil opprette:
  • Generelle regler gjeld for all mottatt post
  • Avsendarspesifikke regler gjelder bare for post fra den aktuelle avsenderen
 • Velg hva for mappe posten skal arkiveres i
 • Velg arkivering når posten kommer inn

Arkiver manuelt ved hjelp av regler:

 • Man oppretter reglene som ovenfor.
 • Når du oppretter en regel, må du velge at regelen bare skal brukest når brukeren selv klikker arkiver (Manuelt)
 • Gå til innboksen under Vis post i mapper
 • Merk av for de emnene som skal arkiveres i mapper
 • Klikk på Arkiver i postfunksjonene over dokumentlisten
 • De valgte emnene blir nå fordelt i arkivmappene ut fra de reglene du har satt opp