Flytte en mappe

  • Velg den mappen du ønsker å flytte under Vis posten i mapper
  • Tryk på Flyt i menubjælken øverst i mappen
  • Her velger du å flytte mappen i en annen mappe/undermappe, eller over i en helt ny mappe/undermappe
  • Klikk OK