Slik får du vist posten din

Du kan få vist posten din direkte fra Din oversikt, som er det første som møter deg når du logger på. Her har du tilgang til all post du har fått, og du kan få vist posten ved å klikke på det emnet du ønsker å åpne. Posten blir i utgangspunktet alltid vist i kronologisk rekkefølge i Din oversikt. Du kan òg vele å sortere posten i egne mapper ved å velge Vis posten i mapper i menyen til venstre, eller du kan få posten sortert automatisk etter avsendar ved å velge Vis posten etter avsender. Uansett hvordan du velger å arbeide med posten din, er det den samme post du arbeider med. Dersom du sletter et emne et sted, slettr du også dette emnet alle andre steder.