Fravelg beskjed ved ny post

Oppsetningen av beskjed om ny post er bestemt av om avsenderen bruker standard funksjonalitet eller utvidet funksjonalitet.

Standard funksjonalitet:

Det er mulig å fravelge beskjed om ny post for noen utvalgte typer av post. Dette gjør det mulig for deg og kun å motta beskjed om det du synes er relevant.

Du setter det opp på denne måte:

  1. Gå til Indstillinger
  2. Velg Beskjed ved ny post
  3. Klikk så på Fravelg beskjed om spesifikk post
  4. Finn så den avsender du ikke ønsker beskjed fra
  5. I oversikten over meldingstyper fjerner du markeringen for den/de typer post du ikke ønsker å bli advisert om
  6. Klikk OK

Utvidet funksjonalitet:

Fravalg av beskjed om post når man bruker utvidet funksjonalitet skjer ved at man redigerer innstillingen på den enkelte mappe og fjerner eventuelle e-postadresser som er satt opp til å motta beskjed om ny post i mappen. Beskjed om ny post er knyttet til mappen og ikke til avsenderen, som den er på standard funksjonalitet. Hvis du ikke ønsker å motta beskjed om spesifikk post må man opprette en mappe til denne og lage en arkiveringsregel som flytter posten til denne mappe, også må man ikke sette innstillingene slik at man får beskjed om ny post.