Hvor mye plass har jeg til rådighet?

Du har ubegrenset plass til post du mottar fra avsendere. Utover dette har du en 1GB plass til rådighet til egne dokumenter som du selv laster opp til ditt eget arkiv. På siden hvor du laster opp dokumenter kan du se hvor mye plass du har til rådighet.

  1. Velg Vis min post i mapper eller Vis min post etter avsendere
  2. Velg den mappe hvor du ønsker å tilføye egne dokumenter (det er ikke viktig hvilken mappe du velger, dette er kun hvis du vil få en oversikt over tilgjengelig plass)
  3. Velg last opp dokument i høyre hjørne og du kan nå se hvor mye plass som er tilbake