Få beskjed når det kommer ny post

For å sikre at posten du mottar også blir lest, sender vi en beskjed på e-post når det kommer ny post.

Muligheter og oppsetning er bestemt av om det er standard funksjonalitet eller utvidet funksjonalitet.

Under standard funksjonalitet sendes det alltid beskjed når det kommer ny post. Beskjeden sendes til den eller de e-postadresser som er angitt i profilen. Det kan legges inn to e-postadresser.

Hvis man bruker utvidet funksjonalitet er det mulig å knytte adviseringen til den enkelte mappe. Det er på denne måte mulig å definere to e-postadresser for de ulike mapper, og adviseringen kan kombineres med fordeling og arkiveringsregel.

Man kan sette opp et detaljert system for hvem som får beskjed ve ny post ved å lage regler, som automatisk flytter posten til en bestemt mappe. Skal en person ha en beskjed om ny post fra for eksempel et forsikringsselskap og en annen om ny post fra et bensinselskap, er dette mulig å sette opp.